annotation.h File Reference


Classes

union  Const_Java_Value
struct  AnnotationValue
struct  AnnotationElement
struct  Annotation
struct  AnnotationTable

Enumerations

enum  AnnotationValueType {
  AVT_BYTE = 'B', AVT_CHAR = 'C', AVT_DOUBLE = 'D', AVT_FLOAT = 'F',
  AVT_INT = 'I', AVT_LONG = 'J', AVT_SHORT = 'S', AVT_BOOLEAN = 'Z',
  AVT_STRING = 's', AVT_ENUM = 'e', AVT_CLASS = 'c', AVT_ANNOTN = '@',
  AVT_ARRAY = '['
}


Enumeration Type Documentation

enum AnnotationValueType

Enumerator:
AVT_BYTE 
AVT_CHAR 
AVT_DOUBLE 
AVT_FLOAT 
AVT_INT 
AVT_LONG 
AVT_SHORT 
AVT_BOOLEAN 
AVT_STRING 
AVT_ENUM 
AVT_CLASS 
AVT_ANNOTN 
AVT_ARRAY 


Genereated on Tue Mar 11 19:25:55 2008 by Doxygen.

(c) Copyright 2005, 2008 The Apache Software Foundation or its licensors, as applicable.